top of page

使用淘寶賬號用ATM付款

為了更方便台灣用戶, BID HONG KONG現啟用淘寶/支付寶轉脹服務

1, 已經擁有淘寶/支付寶等賬號?  (可用於ATM/WEB ATM/CREDIT CARD支付)

   

YES---->可以直接跳到步驟4

 

NO----->請先申請淘寶賬號   

               申請方法  (https://service.taobao.com/support/knowledge-1114248.htm?spm=0.0.0.0.1jUcp6&dkey=searchview)

2, 開通支付寶帳號.

 

     申請開通-----https://memberprod.alipay.com/account/reg/index.htm

4, 依照本店指示金額,  拍下代購費/郵費

https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.ttZqMu&id=521193994901

 

 

bottom of page