top of page

韓國代購潮流長羽絨攻略

成日都會有人叫小編推薦韓國長羽絨, 講真, 香港真係最多著2日, 但如果你真係要冬天去韓國的話, 真係要買一件, 如果唔係凍到玩都無MOOD !!!!


跟住的我會用性價比排啦www.maysome.com


價錢 ★★★★★

設計 ★★★★☆

品牌 ★☆☆☆☆

****有時間等就買啦

MAYSOME係一間韓國中學生好多人都鐘意既牌子, 佢價錢絕對係比起好多大牌都平, 可能HKD1000內已經買到一件, 而且佢設計都好靚. 佢話自己既羽絨保暖程度可以媲美3~4000大牌. 講左咁多好處, 最重要的你要買呢個牌子衣服, 一定要早1個月或2個月前買(因為寄出好耐), 唔係一陣旅行完左都未見到件衫啊.https://shop.descentekorea.co.kr


價錢 ★☆☆☆☆

設計 ★★★★★

品牌 ★★★★★


著上身就係一陣貴氣
Descente 本身係一間日本品牌, 去到韓國已經變左高檔貨, 不過佢有好多靚既款都好快無貨, 所以有睇岩就即管買啦, 如果價錢唔係問題的話, 1件大概HKD3000-5000不等. 記住1分錢1分貨, 買左就安安落落.www.discovery-expedition.com


價錢 ★★★☆☆

設計 ★★★★☆

品牌 ★★★☆☆


韓國很受歡迎的羽絨品牌孔劉代言DISCOVERY

近3,4年discovery都好多品牌代言, 宣傳. 有時睇韓劇都不難見到佢地. 價錢都屬合理水平, 但比NORTH FACE, 香港人可能比較小聽這個牌子, 但在韓國是有名的.


www.thenorthfacekorea.co.kr


價錢 ★★★☆☆

設計 ★★★★☆

品牌 ★★★☆☆


不用太出眾, 低調不失貴氣呢個太大路, 香港都好多人識, 如果本身都鍾意呢個牌子, 佢有好多款都唔錯, 可以上仍地網站睇下


558 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page